Euro Trans® Paweł Chmielewski

 
 

Działalność gospodarczą prowadzę jako osoba fizyczna na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Poznania od dnia 15 czerwca 1999 roku.Przedmiot działalności obejmuje m.in.:

  1. transport ciężarowy

  2. roboty ziemne

  3. roboty drogowe

  4. wynajem sprzętu budowlanego  z obsługą operatorską

  5. wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą

Posiadam odpowiednią bazę maszynową do wykonywania powyższych robót i świadczenia w/w usług. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa nastąpił w okresie ostatnich 3 lat, bowiem inwestorzy otrzymujący dotacje z Unii Europejskiej poszukują jednostek wykonujących zlecone prace terminowo i solidnie, a moja firma do takich należy.

Współpracuję z podmiotami zarówno krajowymi jak również zagranicznymi.

Zatrudniam doświadczony personel, którego jednym z głównych celów jest zadowolenie klienta z  wykonywanej pracy.

O firmie